Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Majstrovstvá sveta a Európy Disco a Street

ID:115
Názov:Majstrovstvá sveta a Európy Disco a Street
Mesto: Bratislava
Miesto konania:
Dátum konania:08.09.2009 - 12.09.2009
Prvý deadline: 05.09.2009
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Informácie (aj zadelenie discipín) na www.discoworld.sk
Počet nominácií:
Disco Dance 7 sólo, 7 duo, 4 skupiny, 4 formácie zo Slovenska
Street Show :
3 sólo, 3 duo, 4 skupiny, 4 formácie zo Slovenska

Ďalšie informácie

Štartovné, registračný poplatok IDO aj IDO licencie - VŠETKY PLATBY , PROSÍM , TREBA UHRADIŤ na účet STO D IDO! Čo najskôr ŠTARTOVN0 !!!

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!