Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Pohár riaditeľa súkromnej ZUŠ

ID:15
Názov:Pohár riaditeľa súkromnej ZUŠ
Mesto: Považská Bystrica
Miesto konania:Dom kultúry, Považská Bystrica
Dátum konania:09.04.2005 - 00.00.0000
Prvý deadline: 07.04.2005
Druhý deadline: 07.04.2005

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:Anna Kardošová
Adresa:M.R.štefánika 245/9 01701 Považská Bystrica
Telefón: 4320062
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

8.00 - 10.30 Prezentácia
8.00 - 10.15 Priestorové skúšky
9.00 - 9.15 Porada poroty
11.00 - 18.00 Predkolá,semifinále
18.30 - 21.30 Finále

Ďalšie informácie

Štartovné : Do 6.4.2005
Číslo účtu : 5132985/5200 , VS - 942005, KS - 0308
Tanečná plocha : 10x10m (baletizol)
Ceny : Poháre,medaile,diplomy,vecné ceny.
Strava : Organizátor nezabezpečuje, v priestoroch DK je bufet a objednávka pizze.
Vstupné : Deti - 50 Sk, Dospelí - 100 Sk
Foto,video(vlastné) : 300 Sk
Ubytovanie: organizátor nezabezpečuje,
možnosť Hotel Garni tel.: 042 4325933 260,- Sk/noc
Informácie : Anna Kardošová - 0908 780324, 042 4320062


Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!