Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Pohár riaditeľa súkromnej ZUŠ

ID:15
Názov:Pohár riaditeľa súkromnej ZUŠ
Mesto: Považská Bystrica
Miesto konania:Dom kultúry, Považská Bystrica
Dátum konania:09.04.2005 - 00.00.0000
Prvý deadline: 07.04.2005
Druhý deadline: 07.04.2005

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:Anna Kardošová
Adresa:M.R.štefánika 245/9 01701 Považská Bystrica
Telefón: 4320062
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

8.00 - 10.30 Prezentácia
8.00 - 10.15 Priestorové skúšky
9.00 - 9.15 Porada poroty
11.00 - 18.00 Predkolá,semifinále
18.30 - 21.30 Finále

Ďalšie informácie

Štartovné : Do 6.4.2005
Číslo účtu : 5132985/5200 , VS - 942005, KS - 0308
Tanečná plocha : 10x10m (baletizol)
Ceny : Poháre,medaile,diplomy,vecné ceny.
Strava : Organizátor nezabezpečuje, v priestoroch DK je bufet a objednávka pizze.
Vstupné : Deti - 50 Sk, Dospelí - 100 Sk
Foto,video(vlastné) : 300 Sk
Ubytovanie: organizátor nezabezpečuje,
možnosť Hotel Garni tel.: 042 4325933 260,- Sk/noc
Informácie : Anna Kardošová - 0908 780324, 042 4320062


Vzdelávanie trénerov 1.stupňa SZTŠ

Hana Švehlová, 17.02.2020 12:53

V júni 2020 začína vzdelávanie trénerov! Prihlasujte sa už teraz! V prílohe prihláška aj formulár profesný životopis
Info a podmienky nájdete na: http://www.szts.sk/files/documents/vzdelavaci_usek/20200216_podmienky-vzdelavania-trenerov-1kvalifikacny-stupen.pdf

Číslo ...

Aktuálny SÚŤAŽNÝ poriadok 2020

Hana Švehlová, 05.02.2020 11:20

V prílohe nájdete aktuálny Súťažný poriadok pre rok 2020 a tiež výber najdôležitejších úprav pre rok 2020

Najdôležitejšie ÚPRAVY poriadkov 2020

Hana Švehlová, 27.01.2020 01:32

V prílohe nájdete najdôležitejšie úpravy poriadkov 2020 (väčšina bola avizovaná už na jeseň 2019, pribudli úpravy hip hop - DVK "B" duo a DVK, JVK "B" skupiny a ďalšie úpravy)

Členské a platby SZTŠ 2020!!!

Hana Švehlová, 02.01.2020 06:16

Prosím, dôsledne preštudovať pokyny k platbám členského a licenčných poplatkov tanečníkov, trénerov, funkcionárov SZTŠ na stránke SZTŠ:
http://www.szts.sk/sk/
Termín OBNOVENIA ...

Obzretie za rokom 2019...

Hana Švehlová, 31.12.2019 05:55

Rok 2019 priniesol veľa krásnych momentov: na súťažiach, školeniach, kongresoch, spoločných stretnutiach a ďalších tanečných podujatiach. Rok 2019 sa niesol v znamení menších aj väčších ...