Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Dance Cup Košice 2005

ID:16
Názov:Dance Cup Košice 2005
Mesto: Košice
Miesto konania:Stredné odborné učilište železničné, Palackeho ul., Košice
Dátum konania:19.03.2005 - 00.00.0000
Prvý deadline: 13.03.2005
Druhý deadline: 13.03.2005

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:Milena Gašajová
Adresa:ul.Lomonosovova 36 040 11 Košice
Telefón: 0905 815480
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

7.30-9.30 prezentácia
8.00-10.00 priestorové skúšky
10.00-10.15 porada poroty
10.30-17.00 predkola,

semifinále
18.00-21.00 finále, vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára 2004

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť harmonogram vzhľadom k počtu prihlásených

Ďalšie informácie

ZMENA DÁTUMU PRIHLÁSENIA BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU ZA ŠTARTOVNÉ!!!
UPOZORŇUJEME NA PRIDANIE DVOCH NOVÝCH DISCIPLÍN!!!
poplatok za štartovné do 10.03.2005 alebo pri prezentácii
číslo účtu: 1916529355/0200 V.S. 2222 K.S. 0308
IČO:35563567
Tanečná plocha 12x12m palubovka
Ceny: poháre, diplomy, vecné ceny
Vekové kategórie: HVK r. 1989 a skôr
JVK r. 1990 - 1993
DVK r. 1994 a neskôr
Strava: organizátor nezabezpečuje stravu, v priestoroch haly je k dispozícii bufet a obj. pizze.

Ubytovanie: Internátne (cca 250,- noc/osoba)č. účtu 1916529355/0200 v.s. 5555, k.s. 0308

Vstupné: 40,- (deti) /80,- (dospelí)

POPLATOK ZA POUŽITIE VLASTNEJ VIDEOKAMERY JE 200,- SK
TEŠÍME SA NA VÁS V KOŠICIACH

Vzdelávanie trénerov 1.stupňa SZTŠ

Hana Švehlová, 17.02.2020 12:53

V júni 2020 začína vzdelávanie trénerov! Prihlasujte sa už teraz! V prílohe prihláška aj formulár profesný životopis
Info a podmienky nájdete na: http://www.szts.sk/files/documents/vzdelavaci_usek/20200216_podmienky-vzdelavania-trenerov-1kvalifikacny-stupen.pdf

Číslo ...

Aktuálny SÚŤAŽNÝ poriadok 2020

Hana Švehlová, 05.02.2020 11:20

V prílohe nájdete aktuálny Súťažný poriadok pre rok 2020 a tiež výber najdôležitejších úprav pre rok 2020

Najdôležitejšie ÚPRAVY poriadkov 2020

Hana Švehlová, 27.01.2020 01:32

V prílohe nájdete najdôležitejšie úpravy poriadkov 2020 (väčšina bola avizovaná už na jeseň 2019, pribudli úpravy hip hop - DVK "B" duo a DVK, JVK "B" skupiny a ďalšie úpravy)

Členské a platby SZTŠ 2020!!!

Hana Švehlová, 02.01.2020 06:16

Prosím, dôsledne preštudovať pokyny k platbám členského a licenčných poplatkov tanečníkov, trénerov, funkcionárov SZTŠ na stránke SZTŠ:
http://www.szts.sk/sk/
Termín OBNOVENIA ...

Obzretie za rokom 2019...

Hana Švehlová, 31.12.2019 05:55

Rok 2019 priniesol veľa krásnych momentov: na súťažiach, školeniach, kongresoch, spoločných stretnutiach a ďalších tanečných podujatiach. Rok 2019 sa niesol v znamení menších aj väčších ...