Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Dance Cup Košice 2005

ID:16
Názov:Dance Cup Košice 2005
Mesto: Košice
Miesto konania:Stredné odborné učilište železničné, Palackeho ul., Košice
Dátum konania:19.03.2005 - 00.00.0000
Prvý deadline: 13.03.2005
Druhý deadline: 13.03.2005

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:Milena Gašajová
Adresa:ul.Lomonosovova 36 040 11 Košice
Telefón: 0905 815480
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

7.30-9.30 prezentácia
8.00-10.00 priestorové skúšky
10.00-10.15 porada poroty
10.30-17.00 predkola,

semifinále
18.00-21.00 finále, vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára 2004

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť harmonogram vzhľadom k počtu prihlásených

Ďalšie informácie

ZMENA DÁTUMU PRIHLÁSENIA BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU ZA ŠTARTOVNÉ!!!
UPOZORŇUJEME NA PRIDANIE DVOCH NOVÝCH DISCIPLÍN!!!
poplatok za štartovné do 10.03.2005 alebo pri prezentácii
číslo účtu: 1916529355/0200 V.S. 2222 K.S. 0308
IČO:35563567
Tanečná plocha 12x12m palubovka
Ceny: poháre, diplomy, vecné ceny
Vekové kategórie: HVK r. 1989 a skôr
JVK r. 1990 - 1993
DVK r. 1994 a neskôr
Strava: organizátor nezabezpečuje stravu, v priestoroch haly je k dispozícii bufet a obj. pizze.

Ubytovanie: Internátne (cca 250,- noc/osoba)č. účtu 1916529355/0200 v.s. 5555, k.s. 0308

Vstupné: 40,- (deti) /80,- (dospelí)

POPLATOK ZA POUŽITIE VLASTNEJ VIDEOKAMERY JE 200,- SK
TEŠÍME SA NA VÁS V KOŠICIACH

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!