Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Majstrovstvá Slovenska 2011 SHOW

ID:167
Názov:Majstrovstvá Slovenska 2011 SHOW
Mesto: Liptovský Hrádok
Miesto konania:Dom kultúry
Dátum konania:21.05.2011 - 00.00.0000
Prvý deadline: 12.05.2011
Druhý deadline: 17.05.2011

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Treba počítať so začiatkom v ranných hodinách a záverom (HVK) v neskorých večerných hodinách. Z časových dôvodov niektoré finále sa uskutočnia už v priebehu dňa a finále bude hodnotené neverejne (samozrejme finálové známky budú zverejnené spolu s výsledkami na stránke STO D IDO)

Ďalšie informácie

Zo súťaže môžete sledovať livestream na www.nakukni.sk.

STRAVA: je zabezpečená v pizzériui FANAB.
obed 3,- EUR
Večer 3,- EUR.
Poprosíme Vám nahlásiť si počty na stravu do 16.5.2011 na e-mail: a.majerikova@jessy.sk. Uhrada stravy - v hotovosti na prezentácii.

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!