Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Pohárová súťaž jazz, moderna, show

ID:169
Názov:Pohárová súťaž jazz, moderna, show
Mesto: Liptovský Hrádok
Miesto konania:Dom kultúry
Dátum konania:12.03.2011 - 00.00.0000
Prvý deadline: 20.02.2011
Druhý deadline: 02.03.2011

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Predbežný harmonogram:
7.00 – 9.30 prezentácia a priestorové skúšky ( v prípade veľkého záujmu budú
mať priestorové skúšky iba deti)
10.00 – 16.00 prehliadka
16.00 – 17.00 rozbor chorografií s porotou
17.30 galavečer vybraných chorografií
Podrobný harmonogram zašleme prihláseným súborom po uzatvorení prihlášok.

Ďalšie informácie

Disciplíny:
Scénické choreografie
Sólové /malé choreografie
- počet tanečníkov 1-3
- vlastná hudobná nahrávka - dĺžka 1:45 – 2:15 minúty
Kolektívne choreografie
- počet tanečníkov 4-24
- vlastná hudobná nahrávka - dĺžka 2:30 - 4 minúty
- patria sem choreografie v štýle Show Dance, Tap Dance, Jazz, balet, modern, iné… v ktorých je možné použiť akúkoľvek tanečnú techniku okrem Disco Dance, Hip Hop, Electric Boogie a Break Dance
Súťaž je otvorená pre všetkých tanečníkov ZUŠ, SZUŠ, tanečných klubov, CVČ, záujmových krúžkov pri ZŠ a pod.

Vekové kategórie:
Deti : do 11 rokov (vrátane)
Juniori: 12 – 15 rokov
Mládež: 16 a viac

Štartovné: 20,- Eur - kolektívna choreografia
10,- Eur - malá choreografia
Uhrádza sa pri prezentácii

Tanečná plocha : 10 x 12 m pódium - baletizol
Úhrada nákladov : Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady
vysielajúcej organizácie

Uzávierka prihlášok : 20. február 2011
Adresa:
Alena Majeríková
Súkromná ZUŠ
ul. Hradná 340
03301 Liptovský Hrádok
Mail: a.majerikova@jessy.sk
Mobil: 0908903996

Stravovanie : nezabezpečuje organizátor, k dispozícii bude pizzéria Fanab
Technické podmienky : hudobné nahrávky na označených CD nosičoch
Upozornenie !
Štartovné neuhrádzajte vopred! Bude sa vyberať v hotovosti pri prezentácii!

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!