Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Pohárová súťaž jazz, moderna, show

ID:169
Názov:Pohárová súťaž jazz, moderna, show
Mesto: Liptovský Hrádok
Miesto konania:Dom kultúry
Dátum konania:12.03.2011 - 00.00.0000
Prvý deadline: 20.02.2011
Druhý deadline: 02.03.2011

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Predbežný harmonogram:
7.00 – 9.30 prezentácia a priestorové skúšky ( v prípade veľkého záujmu budú
mať priestorové skúšky iba deti)
10.00 – 16.00 prehliadka
16.00 – 17.00 rozbor chorografií s porotou
17.30 galavečer vybraných chorografií
Podrobný harmonogram zašleme prihláseným súborom po uzatvorení prihlášok.

Ďalšie informácie

Disciplíny:
Scénické choreografie
Sólové /malé choreografie
- počet tanečníkov 1-3
- vlastná hudobná nahrávka - dĺžka 1:45 – 2:15 minúty
Kolektívne choreografie
- počet tanečníkov 4-24
- vlastná hudobná nahrávka - dĺžka 2:30 - 4 minúty
- patria sem choreografie v štýle Show Dance, Tap Dance, Jazz, balet, modern, iné… v ktorých je možné použiť akúkoľvek tanečnú techniku okrem Disco Dance, Hip Hop, Electric Boogie a Break Dance
Súťaž je otvorená pre všetkých tanečníkov ZUŠ, SZUŠ, tanečných klubov, CVČ, záujmových krúžkov pri ZŠ a pod.

Vekové kategórie:
Deti : do 11 rokov (vrátane)
Juniori: 12 – 15 rokov
Mládež: 16 a viac

Štartovné: 20,- Eur - kolektívna choreografia
10,- Eur - malá choreografia
Uhrádza sa pri prezentácii

Tanečná plocha : 10 x 12 m pódium - baletizol
Úhrada nákladov : Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady
vysielajúcej organizácie

Uzávierka prihlášok : 20. február 2011
Adresa:
Alena Majeríková
Súkromná ZUŠ
ul. Hradná 340
03301 Liptovský Hrádok
Mail: a.majerikova@jessy.sk
Mobil: 0908903996

Stravovanie : nezabezpečuje organizátor, k dispozícii bude pizzéria Fanab
Technické podmienky : hudobné nahrávky na označených CD nosičoch
Upozornenie !
Štartovné neuhrádzajte vopred! Bude sa vyberať v hotovosti pri prezentácii!

Vzdelávanie trénerov 1.stupňa SZTŠ

Hana Švehlová, 17.02.2020 12:53

V júni 2020 začína vzdelávanie trénerov! Prihlasujte sa už teraz! V prílohe prihláška aj formulár profesný životopis
Info a podmienky nájdete na: http://www.szts.sk/files/documents/vzdelavaci_usek/20200216_podmienky-vzdelavania-trenerov-1kvalifikacny-stupen.pdf

Číslo ...

Aktuálny SÚŤAŽNÝ poriadok 2020

Hana Švehlová, 05.02.2020 11:20

V prílohe nájdete aktuálny Súťažný poriadok pre rok 2020 a tiež výber najdôležitejších úprav pre rok 2020

Najdôležitejšie ÚPRAVY poriadkov 2020

Hana Švehlová, 27.01.2020 01:32

V prílohe nájdete najdôležitejšie úpravy poriadkov 2020 (väčšina bola avizovaná už na jeseň 2019, pribudli úpravy hip hop - DVK "B" duo a DVK, JVK "B" skupiny a ďalšie úpravy)

Členské a platby SZTŠ 2020!!!

Hana Švehlová, 02.01.2020 06:16

Prosím, dôsledne preštudovať pokyny k platbám členského a licenčných poplatkov tanečníkov, trénerov, funkcionárov SZTŠ na stránke SZTŠ:
http://www.szts.sk/sk/
Termín OBNOVENIA ...

Obzretie za rokom 2019...

Hana Švehlová, 31.12.2019 05:55

Rok 2019 priniesol veľa krásnych momentov: na súťažiach, školeniach, kongresoch, spoločných stretnutiach a ďalších tanečných podujatiach. Rok 2019 sa niesol v znamení menších aj väčších ...