Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

NELUX Dance Cup-Slovenský pohár DD, HH a choreografie

ID:194
Názov:NELUX Dance Cup-Slovenský pohár DD, HH a choreografie
Mesto: Bratislava
Miesto konania:Istropolis
Dátum konania:13.11.2011 - 00.00.0000
Prvý deadline: 04.11.2011
Druhý deadline: 11.11.2011

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Súčasťou bude aj súťaž MINI KIDS street formácie (je možné disco, hip hop alebo street show)
Mini kids budú súťažiť v DVK DD, ale bude aj samostatné finále pre 6-8 najlepších
Prezentácia 1.poschodie: 8,00-9,00h
vchod pre tanečníkov je zo zadu Istropolisu z Kukučínovej ulice
Začiatok súťaže: 9,30h
V prvej časti súťaže prebehne Slovenský pohár DD a HH, potom budú nasledovať skupinové a formačné disciplíny. Prvá súťažná disciplína bude DVK DD sólo dievčatá a druha JVK DD sólo dievčatá

Ďalšie informácie

Súťaž Slovenského pohára Disco dance a súťaž choreografií (aj pre menej súťažne skúsených). Súťaž bude hodnotená neverejne. Finálové disciplíny budú zaraďované v priebehu celého dňa.
Neregistrovaní tanečníci v skupinách a formáciách vypíšu priložený formulár prihlášky a zašlú na lucia@assos.sk
Štartovné uhradiť na č.ú.:2621117876/1100, VS:131111,text:názov súboru
Vstupné 5,-€, súťažiaci vstupné neplatia + na 10 súťažiacich 1 vstupenka zdarma
Ceny:
Všetci finalisti diplomy. V sólo/duo disciplínach prví traja poháre, v skupinových a formačných disciplínach víťaz pohár, prvý traja medaile.
Občerstvenie: v blízkosti Istropolisu je LIDL, v priestoroch Istropolisu planujeme zabezpečiť bufet, PIZZA donáška 0911 551 500

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!