Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Deep Dance League 3.kolo

ID:274
Názov:Deep Dance League 3.kolo
Mesto: Martin
Miesto konania:
Dátum konania:22.03.2014 - 23.03.2014
Prvý deadline: 19.03.2014
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Ďalšie informácie

Štartovné:
člen STO IDO: 4 € solo, duo / 3 € skupina
nečlen STO IDO: 8 € solo, duo / 6 € skupina
číslo účtu: 2588200001/5600
Uhradené najneskôr v deň deadlinu! V hotovosti na mieste dvojnásobné!
Ceny:
diplomy pre všetkých účastníkov
1., 2. a 3. kolo medaily, superfinále poháre
Informácie: www.ddl.tkdeep.sk, www.stodido.sk
ubytovanie: marketing-deep@centrum.sk p. Avramová
strava: bufet na mieste, v meste – cca. 5 min.
tanečná plocha: 12x10 m, povrch: baletizol
Vstupenky: 2,- / osoba / deň
Foto a video bez poplatkov
Pre tanečný klub s 1 – 10 prihlásenými: + 1 identifikačný náramok
Pre tanečný klub s 11 – 20 prihlásenými: + 2 identifikačné náramky
Pre tanečný klub s viac ako 20 prihlásenými: + 3 identifikačné náramky

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!