Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Otvorené Majstrovstvá Slovenska SALSA

ID:276
Názov:Otvorené Majstrovstvá Slovenska SALSA
Mesto: Bratislava
Miesto konania:Športova hala Pasienky
Dátum konania:23.11.2013 - 00.00.0000
Prvý deadline: 15.11.2013
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Prihlásiť sa je možné priamo v systéme, alebo formou prílohy a jej zaslaním na www.svehlova.stodido@gmail.com

Ďalšie informácie

23. novembra 2013, 17:00 – 21:00 v Športova hala Pasienky, Bratislava
otvorené aj pre páry z ČR a členov SZTŠ
vyhlasovateľ : STO D IDO
Organizátor: TK Uni-Dance BA
Zástupca organizátora : Petr Horáček
Miesto konania: ŠH Pasienky , Trnavská cesta 29, Bratislava
Kategória: párová salsa (muž a žena)
(kategória Rising stars sa neotvára, je zlúčená s “Advance”)
Priebeh súťaže a jednotlivých kôl sa bude odvíjať od počtu prihlásených párov. Predpokladaný začiatok súťaže je cca o 17:00 hod, finale bude prebiehať počas večerného galaprogramu.
MSR v salse sú súčasťou 8.ročníka festivalu DANCE FOR LIFE, v tomto roku spojenom s medzinárodnou súťažou v tanečnom športe Dunajský pohár.
V jednotlivom kole sa tancuje celkom 3-krat a to:
spoločná časť (všetci spolu), potom po 2-3 pároch a záverečná časť. Vo finale tancujú súťažiaci tiež 3-krat a to nasledovne: uvodne tancovanie, potom jednotlivo 1 par zvycajne na vlastnu hudbu vlastnú choreografiu, ale nie je nutne mať "show"!!! a následne záverečné tancovanie.
V pripade vlastnej show, dĺžka choreografie je 2:00 - 2:15, pozor nie viac ani menej!!! V ostatných kolách púšťa hudbu organizator.

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!