Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

DANCE MANIA Považská Bystrica

ID:277
Názov:DANCE MANIA Považská Bystrica
Mesto: Považská Bystrica
Miesto konania:Mestská športová hala, sídl. SNP
Dátum konania:08.02.2014 - 00.00.0000
Prvý deadline: 27.01.2014
Druhý deadline: 02.02.2014

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:POZOR ,DISCO prihlasujte až 12.jan.;HIP HOP je možné prihlasovať
Adresa:Súkromná základná umelecká škola M.R.Štefánika 245/9 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 0908780324
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Predpokladáme začiatok hip hop o 9.hodine a záver o 13.hodine.
HH disciplíny:
DVK, JVK, HVK - sóla a duá
13:30 začiatok Disco disciplín, záver o 20.hodine.
DD disciplíny:
DVK: sólo, duo, skupina A/B
JVK: duo, skupina A/B
HVK: sólo, duo, skupina A/B

Ďalšie informácie

POZOR! Pre uplatnenie nižšieho štartovného treba mať uhradené členské poplatky STO D IDO pre rok 2014!!! V prílohe Info k platbe členského a tabuľka členov (treba vyplniť žlto označené stĺpce/kolónky)

Štartovné do P.By sa dá uhradiť ráno v deň súťaže v hotovosti alebo na účet 5132985/5200, do poznámky prosím uveďte názov Vášho súboru. Ďakujem.

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!