Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

IDO European Streetdance Show Championships

ID:293
Názov:IDO European Streetdance Show Championships
Mesto: Kaunas, Lithuania
Miesto konania:Street: Perkuno al. 5 , Kauno Hale
Dátum konania:06.06.2014 - 08.06.2014
Prvý deadline: 05.06.2014
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

predbežný časák na http://www.ido-dance.com/ceis_data/2/pix_competitions/777_att2.pdf
NOMINUJEME z MSR 2013 a prípadne ďalších záujemcov na voľné nominačné miesta - píšte Alenke Majeríkovej a.majerikova@jessy.sk

Ďalšie informácie

POZOR! Medzinárodne prihlásení budú iba tanečníci, ktorí uhradia medzinárodné štartovné(15 Eur na os) a IDO poplatky(20 Eur pri prvej medzinárodnej súťaži v roku). Poplatky po dodatočnom odhlásení NIE JE možné vrátiť!!!
E-Mail: kestas@streetstyle.lt; toma@sportohale.lt;
Web Site: http://www.streetdance.lt
Počet nominácií street show 5 sólo/duo a 3 skupiny/formácie HIP HOP 10 sólo/duo, 5 skupiny/formácie

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!