Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

JEDNODUCHO Tanec SP DD HH

ID:364
Názov:JEDNODUCHO Tanec SP DD HH
Mesto: Šaľa
Miesto konania:Dom kultúry, SNP 16
Dátum konania:07.04.2017 - 08.04.2017
Prvý deadline: 03.04.2017
Druhý deadline: 04.04.2017

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Predbežný časový harmonogram:
Štvrtok 6. apríla 2017
Telefonická PREZENTÁCIA pre oba dni pre HH aj DD DOPOLUDNIA 6.4. v čase 9:00-11:00 Maco 0918952750
Po uvedenom čase prezentácie -píšte sms!!!

Piatok 7. apríla 2017
Všetky hip hop a street dance disciplíny
10,30 h porada poroty
11,00 h predkolá, semifinále, finále
sóla, duá, skupiny

Sobota 8. apríla 2017
Všetky disco dance disciplíny
8,30 h porada poroty
9,00 h predkolá, semifinále, finále
sóla, duá, skupiny

V prípade veľkého počtu prihlásených si organizátor vyhradzuje právo upraviť časový harmonogram! Presný časový harmonogram priestorových skúšok a bližšie informácie o priebehu súťaže zverejníme po prvom deadline (uzávierke Vašich prihlášok) na JT 2017 a bude zverejnený na stránke SDIDO.

Ďalšie informácie

Názov súťaže: Jednoducho tanec 2017

Druh súťaže: Slovenský pohár a Tanečný pohár

Súťažné disciplíny:
Mini kids – disco dance sóla, disco dance skupiny a hip hop sóla, hip hop skupiny
DVK – disco dance dievčatá A, B, C, disco dance chlapci, disco dance duá A, B, disco dance skupiny A, B, hip hop dievčatá A, B, hip hop chlapci, hip hop duá, hip hop skupiny, street dance show dievčatá, street dance show chlapci, street dance show duá
JVK – disco dance dievčatá A, B, C, disco dance chlapci, disco dance duá A, B, disco dance skupiny A, B, hip hop dievčatá A, B, hip hop chlapci, hip hop duá, hip hop skupiny, street dance show dievčatá, street dance show chlapci, street dance show duá
HVK – disco dance dievčatá A, B, disco dance chlapci, disco dance duá A, B, disco dance skupiny, hip hop dievčatá, hip hop chlapci, hip hop duá, hip hop skupiny, street dance show dievčatá, street dance show chlapci, street dance show duá
HVK2 – disco dance skupiny a hip hop skupiny

Termín súťaže: 7. - 8. apríl 2017

Miesto súťaže: Dom kultúry Šaľa, SNP 6

Usporiadateľ: TK JUMPING Šaľa, Mesto Šaľa, MsKS Šaľa

Vyhlasovateľ: SDIDO

Zodpovedný zástupca usporiadateľa: Viliam Kadlečík

Účasť v súťaži: Súťaže sa môžu zúčastniť členovia a nečlenovia SDIDO

Prezentácia: vstupná sála

Ceny: - prví traja jednotlivých disciplín: pohár, medaila, diplom
- účastníci finále diplom

Úhrady nákladov: - účastníci na vlastné náklady
- funkcionári súťaže podľa stanov SDIDO

Tanečná plocha: - rozmery - 10 x 10 m

Charakteristika súťažných disciplín: v zmysle súťažného poriadku. Podrobnú charakteristiku disciplín pre túto tanečnú sezónu poskytne sekretariát SDIDO všetkým členom písomnou formou na požiadanie.

Kontakt: - informácie o súťaži:
TK JUMPING Šaľa
Pribinovo nám. 6
927 05 Šaľa
tel.: 0905/495820
E-mail: tkjumping@gmail.com

Pravidlá: súťaž bude riadená v zmysle súťažného poriadku SDIDO a týchto propozícií.

Štartovné:
- sólo : 5/10€
- duo: 5/10€
- skupina: 3/6€
Je potrebné zaplatiť vopred - prevodným príkazom na účet TK JUMPING. Potvrdenie o zaplatení je potrebné zaslať najneskôr do 5. apríla 2017. Po druhom deadline sa nebude vracať štartovné.

Prevodný príkaz: číslo účtu: 6625751004/1111
IBAN – SK1511110000006625751004
Peňaž. ústav: UniCredit Bank Šaľa
Variabilný symbol: 201703

Strava:
Bude zabezpečený bufet pred DK.

Vstupné:
- celodenný – 5,- €

Pre tanečný klub s 1 – 10 prihlásenými: + 1 identifikačný náramok
Pre tanečný klub s 11 – 20 prihlásenými: + 2 identifikačné náramky
Pre tanečný klub s viac ako 20 prihlásenými: + 3 identifikačné náramky

Vzdelávanie trénerov 1.stupňa SZTŠ

Hana Švehlová, 17.02.2020 12:53

V júni 2020 začína vzdelávanie trénerov! Prihlasujte sa už teraz! V prílohe prihláška aj formulár profesný životopis
Info a podmienky nájdete na: http://www.szts.sk/files/documents/vzdelavaci_usek/20200216_podmienky-vzdelavania-trenerov-1kvalifikacny-stupen.pdf

Číslo ...

Aktuálny SÚŤAŽNÝ poriadok 2020

Hana Švehlová, 05.02.2020 11:20

V prílohe nájdete aktuálny Súťažný poriadok pre rok 2020 a tiež výber najdôležitejších úprav pre rok 2020

Najdôležitejšie ÚPRAVY poriadkov 2020

Hana Švehlová, 27.01.2020 01:32

V prílohe nájdete najdôležitejšie úpravy poriadkov 2020 (väčšina bola avizovaná už na jeseň 2019, pribudli úpravy hip hop - DVK "B" duo a DVK, JVK "B" skupiny a ďalšie úpravy)

Členské a platby SZTŠ 2020!!!

Hana Švehlová, 02.01.2020 06:16

Prosím, dôsledne preštudovať pokyny k platbám členského a licenčných poplatkov tanečníkov, trénerov, funkcionárov SZTŠ na stránke SZTŠ:
http://www.szts.sk/sk/
Termín OBNOVENIA ...

Obzretie za rokom 2019...

Hana Švehlová, 31.12.2019 05:55

Rok 2019 priniesol veľa krásnych momentov: na súťažiach, školeniach, kongresoch, spoločných stretnutiach a ďalších tanečných podujatiach. Rok 2019 sa niesol v znamení menších aj väčších ...