Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Školenie a seminár sekcie disciplín IDO

ID:387
Názov:Školenie a seminár sekcie disciplín IDO
Mesto: Bratislava
Miesto konania:
Dátum konania:02.02.2018 - 04.02.2018
Prvý deadline: 00.00.0000
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

2.2. po 16:30 školenie nových funkcionárov
3.2. 9:00 začína seminár a školenia pre vedúcich súborov, choreografov a tiež školenie za účelom obnovenia licencie
4.2. 12:30 ukončenie školenia

Medzi prednášajúcimi (a praktickými lektormi) okrem iných aj Mifa Iľanovská, Johny Sekereś, Dano Antálek...

Ďalšie informácie

V prílohe nájdete informácie o poplatkoch a PLATBE ČLENSKÉHO pre súťažný rok 2018! POZOR, platí sa na INÝ účet ako v minulosti a dokonca na DVA RôZNE účty (jeden účet je pre členské tanečníkov, klubu, zápisné nových tanečníkov, druhý účet je pre platbu licenčného poplatku sekcie IDO), poplatky súvisiace so súťažami IDO je tretí účet.
V prípade nejasností a akýchkoľvek otázok, kontaktujte H.Švehlovú (0905898762, svehlova.stodido@gmail.com)
Členské uhádzajte od 1.12018! A ak nechcete platiť zápisné pre "starých" členov, úhradu treba urobiť do 15.1.2018!!!

V prílohe máte dôležiteé pokyny a tabulky na vyplnenie k platbe členského - treba uhradiť do 15.1.2018!!!
POZNÁMKY k vyplneniu tabuliek:
1. excell tabuľka klubu
- v poslednom stĺpci (stlpci Y) napísať aj ID klubu :
http://is.stodido.sk/index.php?page=lists/listclubs&p_sort=1&sort_now=1
- V stlpi I môže byť aj facebooková stránka, ak inú klub nemá inú webovú stránku
- V stlpci X napísať dátum vstupu do STO D IDO (aspon približne)

2. tabuľka členov:
- doplniť aj Licenciu (ID ) všetkých členov (za ktorých sa členské platí) do stlpca V - na základe toho sa budú "párovať" osoby v našom Informačnom systéme a IS SZTŠ
AKO získať č.licencie IDO? Opäť cez zoznam klubov:
http://is.stodido.sk/index.php?page=lists/listclubs&p_sort=1&sort_now=1
potom kliknúť na názov svojho klubu/ potom kliknúť na zoznam členov a úplne vľavo je 5 miestne číslo, to treba vpísať do posledného stĺpca v excell tabuľke členov
- V stlpci A musí byť názov klubu ako je v Stanovách a má IČO!
- Stlpce M a N - môžu byť údaje ako má klub , nemusia byť údaje jednotlivca
- V stlpci U sú tieto možnosti :
člen je napr. rodič,
športovec je tanečník, aktívny, ktorý chodí na súťaže
športový odborník je napr. rozhodca/porotca, tréner (absolventi FTVŠ, teraz čerství absolventi trénerstva, tréneri z roku 2008), sčitateľ...
KTO je aj športovec aj odborník, napísať do stĺpca U športovec a do stĺpca W to druhé (napr.tréner)
- V stlpci O treba napísať dátum vstupu do STO D IDO, kto nevie, napísať dátum 15.1.2018

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!