Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Regionálna konferencia Bratislava a západ

ID:413
Názov:Regionálna konferencia Bratislava a západ
Mesto: Bratislava
Miesto konania:UNI Dance, Krasňany, Pekná cesta 1
Dátum konania:11.01.2018 - 00.00.0000
Prvý deadline: 00.00.0000
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

8:30-10:30
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- rôzne

Ďalšie informácie

Pre všetkých záujemcov o bližšie informácie o fungovaní v Slovenskom zväze tanečného športu (SZTŠ - jediný oficiálne registrovaný a uznaný tanečný zväz na Slovensku) sekcii IDO (hip-hop, disco, street dance, show dance...) je určená "Regionálna konferencia"
Ktorá sa bude konať na troch miestach!!! Môžete prísť v o svojom regióne , alebo v niektorom inom!

11.1.2018 od 8:30-10:30 "ZÁPAD" a BRATISLAVA (UNI Dance, Krasňany, Pekná cesta)
13.1.2018 od 10:00-12:00 hod.- "VÝCHOD"- ktorá sa bude konať v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov
14.1.-- "STRED"- V priestoroch DEEP MARTIN (všetky info čoskoro)

Dozviete sa veľa zaujímavého a potrebného, kedže je v platnosti od roku 2017 nový zákon o športe (tanečný šport tiež zahŕňa).
Dozviete sa o povinnostiach ale aj právach a mpžnostiach (je jedno či ste člen SZTŠ-IDO, alebo nie... zákon platí pre všetkých). O potrebnom vzdelaní a podmienkach vedenia tréningov, o súťažiach, organizovaní súťaží,...
Okrem toho aj ďalšie potrebné informácie k súťažiam, poriadkom, prihlasovaniu, nomináciám.....

Vo vlastnom záujme využite príležitosť byť informovaný, zvlášť keď prídu informácie priamo "k Vám"
Konferencia je určená vedúcim, riaditeľom, zástupcom tanečných klubov, tanečných škôl, ZUŠ, CVČ...

Svoju účasť a počet osôb, nahláste Hanke Švehlovej (0905 898 762).
Harmonogram konferencie:
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- nový zákon o športe (tanečný šport)
- rôzne

Stretnutie vedúcich klubov (prípadne ich zástupcov)
Svoju účasť a počet osôb, prosím , nahláste H.Švehlovej 0905898762

V prílohe máte dôležiteé pokyny a tabulky na vyplnenie k platbe členského - treba uhradiť do 15.1.2018!!!

Vzdelávanie trénerov 1.stupňa SZTŠ

Hana Švehlová, 17.02.2020 12:53

V júni 2020 začína vzdelávanie trénerov! Prihlasujte sa už teraz! V prílohe prihláška aj formulár profesný životopis
Info a podmienky nájdete na: http://www.szts.sk/files/documents/vzdelavaci_usek/20200216_podmienky-vzdelavania-trenerov-1kvalifikacny-stupen.pdf

Číslo ...

Aktuálny SÚŤAŽNÝ poriadok 2020

Hana Švehlová, 05.02.2020 11:20

V prílohe nájdete aktuálny Súťažný poriadok pre rok 2020 a tiež výber najdôležitejších úprav pre rok 2020

Najdôležitejšie ÚPRAVY poriadkov 2020

Hana Švehlová, 27.01.2020 01:32

V prílohe nájdete najdôležitejšie úpravy poriadkov 2020 (väčšina bola avizovaná už na jeseň 2019, pribudli úpravy hip hop - DVK "B" duo a DVK, JVK "B" skupiny a ďalšie úpravy)

Členské a platby SZTŠ 2020!!!

Hana Švehlová, 02.01.2020 06:16

Prosím, dôsledne preštudovať pokyny k platbám členského a licenčných poplatkov tanečníkov, trénerov, funkcionárov SZTŠ na stránke SZTŠ:
http://www.szts.sk/sk/
Termín OBNOVENIA ...

Obzretie za rokom 2019...

Hana Švehlová, 31.12.2019 05:55

Rok 2019 priniesol veľa krásnych momentov: na súťažiach, školeniach, kongresoch, spoločných stretnutiach a ďalších tanečných podujatiach. Rok 2019 sa niesol v znamení menších aj väčších ...