Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Regionálna konferencia Bratislava a západ

ID:413
Názov:Regionálna konferencia Bratislava a západ
Mesto: Bratislava
Miesto konania:UNI Dance, Krasňany, Pekná cesta 1
Dátum konania:11.01.2018 - 00.00.0000
Prvý deadline: 00.00.0000
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

8:30-10:30
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- rôzne

Ďalšie informácie

Pre všetkých záujemcov o bližšie informácie o fungovaní v Slovenskom zväze tanečného športu (SZTŠ - jediný oficiálne registrovaný a uznaný tanečný zväz na Slovensku) sekcii IDO (hip-hop, disco, street dance, show dance...) je určená "Regionálna konferencia"
Ktorá sa bude konať na troch miestach!!! Môžete prísť v o svojom regióne , alebo v niektorom inom!

11.1.2018 od 8:30-10:30 "ZÁPAD" a BRATISLAVA (UNI Dance, Krasňany, Pekná cesta)
13.1.2018 od 10:00-12:00 hod.- "VÝCHOD"- ktorá sa bude konať v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov
14.1.-- "STRED"- V priestoroch DEEP MARTIN (všetky info čoskoro)

Dozviete sa veľa zaujímavého a potrebného, kedže je v platnosti od roku 2017 nový zákon o športe (tanečný šport tiež zahŕňa).
Dozviete sa o povinnostiach ale aj právach a mpžnostiach (je jedno či ste člen SZTŠ-IDO, alebo nie... zákon platí pre všetkých). O potrebnom vzdelaní a podmienkach vedenia tréningov, o súťažiach, organizovaní súťaží,...
Okrem toho aj ďalšie potrebné informácie k súťažiam, poriadkom, prihlasovaniu, nomináciám.....

Vo vlastnom záujme využite príležitosť byť informovaný, zvlášť keď prídu informácie priamo "k Vám"
Konferencia je určená vedúcim, riaditeľom, zástupcom tanečných klubov, tanečných škôl, ZUŠ, CVČ...

Svoju účasť a počet osôb, nahláste Hanke Švehlovej (0905 898 762).
Harmonogram konferencie:
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- nový zákon o športe (tanečný šport)
- rôzne

Stretnutie vedúcich klubov (prípadne ich zástupcov)
Svoju účasť a počet osôb, prosím , nahláste H.Švehlovej 0905898762

V prílohe máte dôležiteé pokyny a tabulky na vyplnenie k platbe členského - treba uhradiť do 15.1.2018!!!

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!