Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Regionálna konferencia

ID:438
Názov:Regionálna konferencia
Mesto: Martin
Miesto konania:
Dátum konania:13.01.2019 - 00.00.0000
Prvý deadline: 00.00.0000
Druhý deadline: 00.00.0000

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

10:00-12:00
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- rôzne

Ďalšie informácie

Pre všetkých záujemcov o bližšie informácie o fungovaní v Slovenskom zväze tanečného športu (SZTŠ - jediný oficiálne registrovaný a uznaný tanečný zväz na Slovensku) sekcii IDO (hip-hop, disco, street dance, show dance...) je určená "Regionálna konferencia"
Ktorá sa bude konať na troch miestach!!! Môžete prísť vo svojom regióne , alebo v niektorom inom!

10.1.2019 od 9:30-11:30 "ZÁPAD" a BRATISLAVA (UNI Dance, Krasňany, Pekná cesta)
12.1.2019 od 10:00-12:00 "VÝCHOD"- bude v priestoroch GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov
13.1.2019 od 10:00-12:00 "STRED"- bude v priestoroch DEEP MARTIN (Maše Haľamovej 21)

Dozviete sa veľa zaujímavého a potrebného, kedže je v platnosti (už od r.2017) nový Zákon o športe (tanečný šport tiež zahŕňa).
Dozviete sa o povinnostiach ale aj právach a možnostiach (je jedno či ste člen SZTŠ-IDO, alebo nie... zákon platí pre všetkých). O potrebnom vzdelaní trénerov a podmienkach vedenia tréningov, o súťažiach, organizovaní súťaží,...
Okrem toho aj ďalšie potrebné informácie k súťažiam, poriadkom, prihlasovaniu, nomináciám.....a v neposledním rade bude priestor aj pre Vaše otázky

Vo vlastnom záujme využite príležitosť byť informovaný, najmä, keď prichádzajú informácie priamo "k Vám"
Konferencia je určená vedúcim, riaditeľom, zástupcom tanečných klubov, tanečných škôl, ...

Svoju účasť a počet osôb, nahláste H. Švehlovej (0905 898 762) zaslaním sms.
Harmonogram konferencie:
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- nový zákon o športe (tanečný šport)
- rôzne

Pripomíname! Členské „starých členov“, a teda bez navýšenia, treba uhradiť do 15.1.2019!!!

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!