Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

GRIMMY Dance Cup 2019 vol.1

ID:451
Názov:GRIMMY Dance Cup 2019 vol.1
Mesto: Prešov
Miesto konania:Športová hala HA, Baštová 32, Prešov
Dátum konania:10.02.2019 - 00.00.0000
Prvý deadline: 28.01.2019
Druhý deadline: 03.02.2019

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:Ingrid Fabian, Tanečný klub GRIMMY
Adresa:Tkáčska 3 Prešov 080 01
Telefón: 0902 602 372, 051/776 16 45
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Doobeda: HIP-HOP, popoludní: DISCO

Ďalšie informácie

Tanečný parket : Palubovka v športovej hale 20x14 m /baletizól 18x10 m (na 2 parkety)

Ceny pre víťazov: medaily, diplomy, poháre

Vekové kategórie:
- MINI (4-7 rokov) do roku nar. 2012 vrátane
- deti/ DVK (7-11 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- juniori/JVK (12-15 rokov) nar. v roku 2004, 2005, 2006, 2007
- mládež/ HVK (16 a viac ) nar.v roku 2003 a skôr (2003, 2002, 2001....)
Platba štartovného:
IBAN: SK46 0900 0000 0005 0091 6293 – číslo účtu v SLSP. Termín platieb do druhého deadlinu. Po 1.deadline (27.1.2019) a pred 2.deadlinom (3.2.2019) prihlásenia je výška štartovného poplatku 1,5 násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

K dispozícií bude priamo v hale bufet.

Účasťou na súťaži dávate súhlas organizátorom k vytvoreniu fotografického, filmového a zvukového záznamu z podujatia a k použitiu týchto nahrávok a obrázkov na propagačné účely spoločnosti FABIO PRODUCTION s.r.o. a TK a SZUŠ GRIMMY.

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!