Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

GRIMMY Dance Cup 2019 vol.1

ID:451
Názov:GRIMMY Dance Cup 2019 vol.1
Mesto: Prešov
Miesto konania:Športová hala HA, Baštová 32, Prešov
Dátum konania:10.02.2019 - 00.00.0000
Prvý deadline: 28.01.2019
Druhý deadline: 03.02.2019

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:Ingrid Fabian, Tanečný klub GRIMMY
Adresa:Tkáčska 3 Prešov 080 01
Telefón: 0902 602 372, 051/776 16 45
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Doobeda: HIP-HOP, popoludní: DISCO

Ďalšie informácie

Tanečný parket : Palubovka v športovej hale 20x14 m /baletizól 18x10 m (na 2 parkety)

Ceny pre víťazov: medaily, diplomy, poháre

Vekové kategórie:
- MINI (4-7 rokov) do roku nar. 2012 vrátane
- deti/ DVK (7-11 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- juniori/JVK (12-15 rokov) nar. v roku 2004, 2005, 2006, 2007
- mládež/ HVK (16 a viac ) nar.v roku 2003 a skôr (2003, 2002, 2001....)
Platba štartovného:
IBAN: SK46 0900 0000 0005 0091 6293 – číslo účtu v SLSP. Termín platieb do druhého deadlinu. Po 1.deadline (27.1.2019) a pred 2.deadlinom (3.2.2019) prihlásenia je výška štartovného poplatku 1,5 násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

K dispozícií bude priamo v hale bufet.

Účasťou na súťaži dávate súhlas organizátorom k vytvoreniu fotografického, filmového a zvukového záznamu z podujatia a k použitiu týchto nahrávok a obrázkov na propagačné účely spoločnosti FABIO PRODUCTION s.r.o. a TK a SZUŠ GRIMMY.

Vzdelávanie trénerov 1.stupňa SZTŠ

Hana Švehlová, 17.02.2020 12:53

V júni 2020 začína vzdelávanie trénerov! Prihlasujte sa už teraz! V prílohe prihláška aj formulár profesný životopis
Info a podmienky nájdete na: http://www.szts.sk/files/documents/vzdelavaci_usek/20200216_podmienky-vzdelavania-trenerov-1kvalifikacny-stupen.pdf

Číslo ...

Aktuálny SÚŤAŽNÝ poriadok 2020

Hana Švehlová, 05.02.2020 11:20

V prílohe nájdete aktuálny Súťažný poriadok pre rok 2020 a tiež výber najdôležitejších úprav pre rok 2020

Najdôležitejšie ÚPRAVY poriadkov 2020

Hana Švehlová, 27.01.2020 01:32

V prílohe nájdete najdôležitejšie úpravy poriadkov 2020 (väčšina bola avizovaná už na jeseň 2019, pribudli úpravy hip hop - DVK "B" duo a DVK, JVK "B" skupiny a ďalšie úpravy)

Členské a platby SZTŠ 2020!!!

Hana Švehlová, 02.01.2020 06:16

Prosím, dôsledne preštudovať pokyny k platbám členského a licenčných poplatkov tanečníkov, trénerov, funkcionárov SZTŠ na stránke SZTŠ:
http://www.szts.sk/sk/
Termín OBNOVENIA ...

Obzretie za rokom 2019...

Hana Švehlová, 31.12.2019 05:55

Rok 2019 priniesol veľa krásnych momentov: na súťažiach, školeniach, kongresoch, spoločných stretnutiach a ďalších tanečných podujatiach. Rok 2019 sa niesol v znamení menších aj väčších ...