Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

GRIMMY Dance Cup 2020

ID:469
Názov:GRIMMY Dance Cup 2020
Mesto: Prešov
Miesto konania:Športová hala HA, Baštová 32, Prešov
Dátum konania:22.05.2020 - 24.05.2020
Prvý deadline: 04.05.2020
Druhý deadline: 11.05.2020

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:Ingrid Fabian, Tanečný klub GRIMMY
Adresa:Tkáčska 3 Prešov 080 01
Telefón: 0902 602 372
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Účasť v súťaži :
Otvorená pre členov aj nečlenov SZTŠ sekcie IDO zo Slovenska aj zahraničia. Otvorené pre tanečné kluby/ školy/ skupiny, CVČ, ZUŠ, konzervatória...


***SLOVENSKÝ a TANEČNÝ POHÁR pre členov aj nečlenov SZTŠ sekcie IDO.

***TANEČNÁ LIGA - regionálne kolo VÝCHOD, pre začínajúcich tanečníkov, alebo mierne pokročilých, pre nečlenov SZTŠ sekcie IDO s nomináciou pre víťazov (na odporúčanie poroty) na medzinárodný šampionát „Dance OFF“ do Skopje/Macedónsko, v dňoch 14.-15.11.2020.

Prihlasovanie:
Členovia SZTŠ sekcie IDO cez informačný systém, nečlenovia vyplnením prihlášky a zaslaním na mail: grimmy@pobox.sk.
Prihláška (formácie a choreografie) bude akceptovaná, ak bude vyplnená kompletne, odoslaná načas a bude uhradené štartovné. Organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť kategóriu, alebo spojiť kategórie v prípade menšej obsadenosti. Každý tréner zodpovedá za zaradenie choreografií do jednotlivých tanečných a vekových kategórií na základe charakteristík tanečných štýlov v propozíciách.

V prípade nejasností kľudne kontaktujte : Ingrid Fabian – 0902 602 372
Bližšie info o súťaži aj na FB:www.facebook.com/GrimmyDanceCup/


SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY a VEKOVÉ KATEGÓRIE:
----------------------------------
22.5.2020 (PIATOK)

OPEN MALÁ CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz, Balet, Gymnastika, Etno...), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 2:00 min. Počet tanečníkov 2-3 (duo, trio).

STREET DANCE SHOW SKUPINA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh streetového tanca (Hip-Hop, Disco Dance), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

ART DANCE SKUPINA - DVK, JVK, HVK
- choreografie tanečných štýlov blízkych výrazovým a scénickým tancom (napr. Jazz, Modern Dance, Balet, Contemporary, Show Dance...), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

OPEN SKUPINA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, ktorý sa nedá zaradiť do inej kategórie (Folklór, Latino, Orientálne tance, Írske tance, Gymnastické a akrobatické tance, Etno, Spoločenské tance...), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

MINI OPEN CHOREOGRAFIA 1 (TVORIVÁ TANEČNÁ DIELŇA – 3 až 5 r. deti)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

MINI OPEN CHOREOGRAFIA 2 (TVORIVÁ TANEČNÁ DIELŇA - 6 až 7 r. deti)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

ART DANCE CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie tanečných štýlov blízkych výrazovým a scénickým tancom (napr. Jazz, Modern Dance, Balet, Contemporary...), môžu sa používať rekvizity, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

DANCE SHOW CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- komerčné a kabaretné choreografie, choreografie, ktoré vychádzajú z princípov moderného a jazzového tanca (môžu byť použité aj iné tanečné štýly a gymnastické prvky, ale nesmú byť dominantné v choreografickom celku). Môžu sa používať kulisy a rekvizity, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

OPEN CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, ktorý sa nedá zaradiť do inej kategórie (Folklór, Latino, Orientálne tance, Írske tance, Gymnastické a akrobatické tance, Etno, Spoločenské tance...), môžu sa používať rekvizity, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

HOBBY DANCE CHOREOGRAFIA – DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (DISCO a HIP-HOP, nesmie dominovať, keďže už majú svoju hobby kategóriu), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH a MIERNE POKROČILÝCH TANEČNÍKOV.

----------------------------------
23.5.2020 (SOBOTA)

DISCO sólo, duo, skupina

DISCO DANCE FORMÁCIA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl DISCO, bez akrobatických pohybových tvarov. Nesmú sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

DISCO SHOW FORMÁCIA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl DISCO, musia obsahovať a vyjadrovať „SHOW“, tému, alebo ideu, ktoré musia byť jasné a viditeľné v celej choreografii a prezentácií. Môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min (DVK), 4 min (JVK, HVK). Počet tanečníkov 8 a viac.

HOBBY DISCO CHOREOGRAFIA – DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl DISCO (Disco Dance a Disco Show), môžu sa používať rekvizity a kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH a MIERNE POKROČILÝCH TANEČNÍKOV.

‼️‼️ Otvorili sme DISCO FREE STYLE pre JVK + DVK (rok nar. 2008, 2009), aby naberali skúsenosti.

----------------------------------
24.5.2020 (NEDEĽA)

HIP-HOP sólo, duo, skupina

HIP-HOP FORMÁCIA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl HIP-HOP, nesmú sa používať rekvizity a kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

STREET DANCE SHOW FORMÁCIA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl HIP-HOP, musia obsahovať a vyjadrovať „SHOW“, tému, alebo ideu, ktoré musia byť jasné a viditeľné v celej choreografii a prezentácií. Môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min (DVK), 4 min (JVK, HVK). Počet tanečníkov 8 a viac.

OPEN HIP-HOP CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK
- choreografie tanečných štýlov blízkych HIP-HOPovej kultúre (napr. Lockin’, Poppin’, Breakin’, Dancehall, Waacking, Vogue...) v akomkoľvek spracovaní, nesmú sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

HOBBY HIP-HOP CHOREOGRAFIA – DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl HIP-HOP, môžu sa používať rekvizity a kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH a MIERNE POKROČILÝCH TANEČNÍKOV.


!!! Rekvizity a kulisy si tanečníci musia priniesť sami a na jeden krát. Tanečníci nesmú počas vystúpenia znečistiť tanečnú plochu.

!!! Upozorňujeme choreografov, aby do HOBBY kategórií prihlasovali výlučne začínajúcich a mierne pokročilých tanečníkov, inak budú počas súťaže preradení do inej kategórie.
----------------------------------
Vekové kategórie skupina, formácia, choreografia:
- deti/ MINI (4 -7 rokov) do roku nar. 2013 vrátane
- deti/ DVK (7-12 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- juniori/ JVK (13-16 rokov) do roku nar. 2004 vrátane
- mládež/ HVK1 (17 a viac ) od roku 2003 a viac
- dospelí/ HVK2 (31 a viac ) od roku 1989 a viac

Vekové kategórie sólo, duo:
- deti/ MINI (4 -7 rokov) do roku nar. 2013 vrátane
- deti/ DVK (7-12 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- junior 1/ JVK1 (13-14 rokov) rok nar. 2007-2006 vrátane
- junior 2/ JVK2 (15-16 rokov) rok nar. 2005-2004 vrátane
- mládež/ HVK1 (17 a viac ) od roku 2003 a viac

O zaradení do vekovej kategórie rozhoduje ROK narodenia (a vek dosiahnutý v roku konania súťaže). V duu starší z dvojice rozhoduje o zaradení do vekovej kategórie. Partner, ktorý je maximálne 2 roky pod dolnou hranicou, môže tancovať v staršej vekovej kategórii, ALE rozdiel vekov tanečníkov v duu nesmie byť viac ako 2 roky.

V choreografiách, formáciách a skupinách mladší tanečníci môžu tancovať v staršej vekovej kategórii pokiaľ ich je menej ako 50% z celkového počtu tanečníkov a pokiaľ žiadny z tanečníkov nie je o viac ako 2 roky mladší ako spodná hranica vekovej kategórie. Starší tanečníci nemôžu štartovať v mladšej vekovej kategórii.

Ďalšie informácie

Platba štartovného:
IBAN: SK46 0900 0000 0005 0091 6293 – číslo účtu v SLSP. Termín platieb do druhého deadlinu. Po 1.deadline (04.05.2020) a pred 2.deadlinom (11.05.2020) prihlásenia je výška štartovného poplatku 1,5 násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

Ponuka stravy na GRIMMY DANCE CUP 2020 v Reštaurácií Floriánka, hneď vedľa haly – menu spresníme. Objednávky na stravu najneskôr do 11.05.2020. Predbežná cena je 4,50 EUR/obed. K dispozícií bude aj bufet priamo v hale. Športová hala HA sa nachádza v centre mesta, kde je v okolí dostatok stravovacích zariadení.

Vstupenky:
5 €/osoba/deň

Situácia so súťažami!

Hana Švehlová, 25.03.2020 08:13

Milí taneční priatelia! Situácia je stále nepriaznivá pre náš milovaný tanec a všetky kolektívne aktivity s ním spojené... A mnohí máte veľa otázok o budúcnosti. Pravda je, že nikto ...

LIST štátneho tajomníka pre šport a PRÍLOHA

Hana Švehlová, 18.03.2020 06:27

Vážené športové zväzy, športové organizácie
V súvislosti s prijatými opatreniami ústredného krízoveho štábu SR mi dovoľte, zaslať Vám v prílohe mailu "Odporúčanie ohľadom športovej ...

Aktuálna SÚŤAŽNÁ situácia - doma a v zahraničí!

Hana Švehlová, 17.03.2020 12:04

Milí taneční priatelia! V prílohe nájdete list M.Wendta - Prezidenta IDO k situácii s medzinárodnými súťažami... momentálne je veľmi vážna, ale všetci veríme a dúfame, že iba dočasne ...

POZOR - reakcia na šírenie vírusu!

Hana Švehlová, 09.03.2020 02:45

POZOR!!! Pohárová súťaž a Tanečná liga UNLIMITED Dance Cup 14.-15.3.sa definítívne NEUSKUTOČNÍ v pôvodnom termíne, ale bude presunutá na neskorší termín, ktorý bude čoskoro zverejnený. ...

Súťaž v Leviciach!

Hana Švehlová, 04.03.2020 09:33

Milí taneční priatelia! Niektorí sa pýtajú (a mnohí by sa možno opýtať chceli), na súťaž v Leviciach. Súťaž BUDE a jej ohrozenie môže zmeniť iba náhla a radikálna zmena situácie výskytu ...