Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Deep Dance League

ID:471
Názov:Deep Dance League
Mesto: Martin
Miesto konania:Športová hala Podháj, Čsl. armády 10
Dátum konania:05.11.2020 - 07.11.2020
Prvý deadline: 21.10.2020
Druhý deadline: 28.10.2020

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

STREDA 4.11. TELEFONICKÁ prezentácia
Štvrtok 5. 11. 2020 - choreografie a TANEČNÁ LIGA
Piatok 24. 4. 2020 - disco dance a dance show
Sobota 25. 4. 2019 - hip hop a street show

Porada poroty: hodinu pred začiatkom súťaže

Ďalšie informácie

SLOVENSKÝ a TANEČNÝ POHÁR pre členov aj nečlenov SZTŠ sekcie IDO.

TANEČNÁ LIGA - regionálne kolo STRED, pre začínajúcich tanečníkov, alebo mierne pokročilých, pre nečlenov SZTŠ sekcie IDO - postup pre prvé tri umiestnenia vo vybraných kategóriách na celoslovenské finále TANEČNEJ LIGY – „PRIBINOV POHÁR“ do Nitry, v dňoch 15.5.2020 (Artové, Open a Show choreografie) a 17.5.2020 (Hip-Hop a Disco choreografie) s nomináciou pre víťazov (na odporúčanie poroty) na medzinárodný súťaž „Dance OFF“ do Skopje/Macedónsko, v dňoch 14.-15.11.2020.

Vekové kategórie skupina, formácia, choreografia:
- deti/ MINI (4 -7 rokov) do roku nar. 2013 vrátane
- deti/ DVK (7-12 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- juniori/ JVK (13-16 rokov) nar. 2004, 2005, 2006, 2007
- mládež/ HVK1 (17 a viac ) nar. roku 2003, 2002, 2001......
- dospelí/ HVK2 (31 a viac ) nar.roku 1989 a pred rokom 1989


Vekové kategórie sólo, duo:
- deti/ MINI (4 -7 rokov) do roku nar. 2013 vrátane
- deti/ DVK (7-12 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- juniori/ JVK (13-16 rokov) nar. 2004, 2005, 2006, 2007 (kategórie B, C)
- junior 1/ JVK1 (13-14 rokov) rok nar. 2007-2006 vrátane (kategórie A, členovia SZTŠ!)
- junior 2/ JVK2 (15-16 rokov) rok nar. 2005-2004 vrátane (kategórie A, členovia SZTŠ!)
- mládež/ HVK1 (17 a viac ) nar. roku 2003, 2002, 2001......

Prihlasovanie:
Členovia SZTŠ sekcie IDO cez informačný systém, nečlenovia vyplnením prihlášky a zaslaním na mail: tanecnaliga.stred@gmail.com do 11.4.2020!!!

Prihláška (formácie a choreografie) bude akceptovaná, ak bude vyplnená kompletne, odoslaná načas a bude uhradené štartovné. Organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť kategóriu, alebo spojiť kategórie v prípade menšej obsadenosti. Každý tréner zodpovedá za zaradenie choreografií do jednotlivých tanečných a vekových kategórií na základe charakteristík tanečných štýlov v propozíciách.


Disciplíny :

Športová hala, Martin

MALÁ CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz, Balet, Gymnastika, Etno...), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 2:00 min. Počet tanečníkov 2-3 (duo, trio).

STREET SHOW SKUPINA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh streetového tanca (Hip-Hop, Disco Dance), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

ART DANCE SKUPINA - DVK, JVK, HVK
- choreografie tanečných štýlov blízkych výrazovým a scénickým tancom (napr. Jazz, Modern Dance, Balet, Contemporary, Show Dance...), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

OPEN SKUPINA - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, ktorý sa nedá zaradiť do inej kategórie (Folklór, Latino, Orientálne tance, Írske tance, Gymnastické a akrobatické tance, Etno, Spoločenské tance...), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

MINI OPEN CHOREOGRAFIA 1 (TVORIVÁ TANEČNÁ DIELŇA – 3 až 5 r. deti)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

MINI OPEN CHOREOGRAFIA 2 (TVORIVÁ TANEČNÁ DIELŇA - 6 až 7 r. deti)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

ART DANCE CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie tanečných štýlov blízkych výrazovým a scénickým tancom (napr. Jazz, Modern Dance, Balet, Contemporary...), môžu sa používať rekvizity, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

DANCE SHOW CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- komerčné a kabaretné choreografie, choreografie, ktoré vychádzajú z princípov moderného a jazzového tanca (môžu byť použité aj iné tanečné štýly a gymnastické prvky, ale nesmú byť dominantné v choreografickom celku). Môžu sa používať kulisy a rekvizity, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

OPEN CHOREOGRAFIA - DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, ktorý sa nedá zaradiť do inej kategórie (Folklór, Latino, Orientálne tance, Írske tance, Gymnastické a akrobatické tance, Etno, Spoločenské tance...), môžu sa používať rekvizity, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

HOBBY OPEN CHOREOGRAFIA – DVK, JVK, HVK – Tanečná liga
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (DISCO a HIP-HOP, nesmie dominovať, keďže už majú svoju hobby kategóriu), môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH a MIERNE POKROČILÝCH TANEČNÍKOV.

Rekvizity a kulisy si tanečníci musia priniesť sami a na jedenkrát. Tanečníci nesmú počas vystúpenia znečistiť ani poškodiť tanečnú plochu.


Športová hala, Martin

MINI disco dance solo
MINI disco dance duo
MINI disco dance skupina
MINI disco dance formácia
DVK disco dance solo chl.+dievčatá A B C D
DVK disco dance duo A B
DVK disco dance skupina A B
DVK disco dance formácia

JVK disco dance solo chl.+dievčatá A B C
JVK disco dance duo A B
JVK disco dance skupina A B
JVK disco dance formácia

HVK disco dance solo chl.+dievčatá
HVK disco dance duo
HVK disco dance skupina A
HVK disco dance formácia

ADULT II disco dance skupina
ADULT II disco dance formácia

DVK dance show skupina
DVK dance show formácia

JVK dance show skupina
JVK dance show formácia

HVK dance show skupina
HVK dance show formácia


Športová hala, Martin - Sobota 25. 4. 2019

MINI hip hop solo
MINI hip hop duo
MINI hip hop skupina

DVK hip hop solo chlapci
DVK hip hop solo dievčatá A, B
DVK hip hop duo A, B
DVK hip hop skupina A, B
DVK hip hop formácia

JVK hip hop solo chlapci
JVK hip hop solo dievčatá A, B
JVK hip hop duo
JVK hip hop skupina A, B
JVK hip hop formácia

HVK hip hop solo chlapci
HVK hip hop solo dievčatá
HVK hip hop duo
HVK hip hop skupina
HVK hip hop formácia

ADULT II hip hop skupina
ADULT II hip hop formácia

DVK street dance show skupina
DVK street dance show formácia

JVK street dance show skupina
JVK street dance show formácia

HVK street dance show skupina
HVK street dance show formácia


Štartovné na DDL: solo - člen SZTŠ sekcia IDO 5 € / nečlen 8 €
duo - člen SZTŠ sekcia IDO 5 € / nečlen 8 €
skupina - člen SZTŠ sekcia IDO 3 € / nečlen 6 €
formácia – člen SZTŠ sekcia IDO 3 €/ nečlen 6 €


Prosím vedúcich klubov, aby doklad o úhrade štartovného za celý klub poslali do piatku pred súťažou do 12.00 h. na email cvcdeep@gmail.com, alebo priniesli vytlačený ráno na prezentáciu.
Štartovné po 1. Deadline je 1,5 násobok, po druhom deadline 2-násobok.
Uhradené najneskôr v deň druhého deadlinu!
Štartovné sa po deadline nevracia!
IBAN : SK21 5600 0000 0030 2540 4005
BIC kód banky: KOMASK2X
Prima Banka
Variabilný symbol: DDL 012020

Ceny: diplomy, medaily, poháre
Informácie: www.ddl.tkdeep.sk, www.stodido.sk
Strava: bufet na mieste
Vstupenky:
6 €/ osoba / deň / Športová hala Podháj
deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 60 rokov, ZŤP 4,-/osoba/deň

Pre tanečný klub s 1 – 10 prihlásenými: + 1 identifikačný náramok
Pre tanečný klub s 11 – 20 prihlásenými: + 2 identifikačné náramky
Pre tanečný klub s viac ako 20 prihlásenými: + 3 identifikačné náramky

Tanečný parket: baletizol
Zvukové podklady: na USB kľúči v MP3 formáte
Foto a video bez poplatkov
INFORMÁCIE k jesenným súťažiam sekcie IDO SZTŠ 2020

Hana Švehlová, 19.09.2020 02:32

Milí tanečníci, tréneri a ..... všetci naši „tancu verní“! S ohľadom na momentálnu situáciu (a tiež s ohľadom na nepredvídateľnú perspektívu) uvádzame aktuálne informácie: Našou ...

PRESTUPY

Hana Švehlová, 30.06.2020 12:41

30.júna je posledný deň ohlásenia prestupu Evidenčnému úseku!!! (p.Víťazkovi)
V prílohe nájdete formulár!

ÚPRAVY pravidiel pre súťaže jeseň 2020

Hana Švehlová, 22.06.2020 11:48

V prílohe nájdete Úpravy pravidiel pre jesenné súťaže 2020 na Slovensku a tiež formulár pre záujemcov organizovať súťaže v roku 2021

Dôležité info ... NEUNÁHLIŤ sa !

Hana Švehlová, 22.04.2020 11:57

Zdravíme všetkých! Všetky aktuálne informácie dávame na sekčný FB - lebo odtiaľ sa ľahšie "linkuje". Prosím, sledujte!... a sledujte aj stránku sztš!
http://www.szts.sk/sk/
https://www.olympic.sk/clanok/dolezita-aktualna-vyzva-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-sportu-sr-smerom-k-sportovym
Očakávame ...

Aktuálne INFO z IDO

Hana Švehlová, 07.04.2020 11:33

V apríli sa uskutočnilo "zoom" rokovanie IDO Prezídia a prinášame aktuálne INFO:
- Medzinárodná situácia je podobná ako aj u nás: OTVORENÁ! A nikto nevie, ako sa bude ďalej vyvíjať…
- ...