Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

PRESUNUTÉ Uunlimited Dance Cup

ID:485
Názov:PRESUNUTÉ Uunlimited Dance Cup
Mesto: Levice
Miesto konania:Športová hala Levice, Turecký rad 3918/5
Dátum konania:03.10.2020 - 04.10.2020
Prvý deadline: 26.09.2020
Druhý deadline: 27.09.2020

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:OZ TŠ UNLIMITED LEVICE
Adresa:Koháryho 89 934 01 Levice
Telefón: 0911 415 720, 0911 338 288
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

tanecna.skola.unlimited@gmail.com

03.10.2020 - DISCO DANCE DISCIPLÍNY

04.10.2020 - HIP HOP DISCIPLÍNY

!POZOR!

V prípade vysokého počtu prihlásených tanečníkov na disco dance môže organizátor niektoré disco dance disciplíny posunúť aj na NEDEĽU!

Ďalšie informácie

OPATRENIA súvisiace s ochorením COVID19:

- PODPÍSANÉ čestné prehlásenie o bezinfekčnosti - všetci účastníci súťaže (tanečníci, sprevádzajúci rodičia, tréneri, pomocní tréneri, funkcionári klubu a pod.) - ODOVZDÁVAŤ na prezentácii!
- dezinfekcia pri vstupe a v priestoroch súťaže
- používanie rúšok počas pobytu v športovej hale - PROSÍME všetkých prítomných, aby išli príkladom a používali rúška/štíty po celý čas
- tanečníci - rúška nemusia mať v súvislosti so športovým výkonom (súťaženie, zahrievanie sa, rozcvičovanie sa, trénovanie a pod.)
- tanečníci - ZDRAVIŤ sa nekontaktným spôsobom, dodržiavať odstupy a oddelenie šatňových priestorov

Prezentácia - bude NON STOP počas celých súťažných dní

PREZENTÁCIA - upresníme čas, deň a telefónne číslo

ŠTARTOVNÉ:

Štartovné sa platí na PREZENTÁCIÍ v hotovosti.

Štartovné po 1. Deadline je 1,5 násobok, po druhom deadline 2-násobok.

Štartovné sa po deadline nevracia! Štartovné sa vracia len v prípade, ak neúčasť na súťaži je spôsobená situáciou spojenou s ochorením COVID19 (napr. povinná karanténa tanečníka, tanečníkov, celého klubu).

PROSÍME! všetkých vedúcich/zástupcov klubov, aby si poriadne prešli v systéme ČLENOV a NEČLENOV, ktorých majú prihlásených na súťaž! Pri platbe štartovného nebudeme zisťovať, či ste poplatky zaplatili, budeme sa riadiť tým, čo vyhodí systém.


Tanečný parket : čierny baletizol 23m x 12m

Ceny pre víťazov:
MEDAILY (POZOR! Rozdávajú sa razené medaily, ktoré boli pôvodne prichystané na MSR v disco dance, street dance show a disco show disciplínach) - odsúhlasené prezídiom sekcie IDO
POHÁRE
DIPLOMY

ÚHRADA NÁKLADOV NA SÚŤAŽ:
- účastníci súťaže na vlastné náklady
- funkcionári súťaže podľa stanov SDIDO

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
- súťaž bude riadená v zmysle súťažného poriadku SZTŠ - IDO

STÁNKY:

TIME FOR COFFE
Pojazdná kaviarnička s dobrou kávičkou vo vestibule športovej haly.

Vstupenky:
- BEZ DIVÁKOV

POZOR! Prezidium SZTŠ sekcie IDO sa rozhodlo, že súťaže budú organizované bez DIVÁKOV aj napriek tomu, že je v momentálnej situácii podľa vyhlášky povolených 500 divákov v interiéri. Dôvod, prečo padlo toto rozhodnutie je ten, že súťažiacich tanečníkov je na súťažiach obrovské množstvo.
Ďakujeme za pochopenie.

BUDE zabezpečený ONLINE LIVE STREAM - ktorý bude zadarmo. Plus budeme vysielať aj ONLINE cez instagram.

Trénerské vstupenky:
- prosíme každého zástupcu/vedúceho klubu, aby poslal zoznam trénerov, pomocných trénerov na email tanecna.skola.unlimited@gmail.com. Na základe Vášho zoznamu Vám pripravíme počet vstupeniek.

INFORMÁCIE k jesenným súťažiam sekcie IDO SZTŠ 2020

Hana Švehlová, 19.09.2020 02:32

Milí tanečníci, tréneri a ..... všetci naši „tancu verní“! S ohľadom na momentálnu situáciu (a tiež s ohľadom na nepredvídateľnú perspektívu) uvádzame aktuálne informácie: Našou ...

PRESTUPY

Hana Švehlová, 30.06.2020 12:41

30.júna je posledný deň ohlásenia prestupu Evidenčnému úseku!!! (p.Víťazkovi)
V prílohe nájdete formulár!

ÚPRAVY pravidiel pre súťaže jeseň 2020

Hana Švehlová, 22.06.2020 11:48

V prílohe nájdete Úpravy pravidiel pre jesenné súťaže 2020 na Slovensku a tiež formulár pre záujemcov organizovať súťaže v roku 2021

Dôležité info ... NEUNÁHLIŤ sa !

Hana Švehlová, 22.04.2020 11:57

Zdravíme všetkých! Všetky aktuálne informácie dávame na sekčný FB - lebo odtiaľ sa ľahšie "linkuje". Prosím, sledujte!... a sledujte aj stránku sztš!
http://www.szts.sk/sk/
https://www.olympic.sk/clanok/dolezita-aktualna-vyzva-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-sportu-sr-smerom-k-sportovym
Očakávame ...

Aktuálne INFO z IDO

Hana Švehlová, 07.04.2020 11:33

V apríli sa uskutočnilo "zoom" rokovanie IDO Prezídia a prinášame aktuálne INFO:
- Medzinárodná situácia je podobná ako aj u nás: OTVORENÁ! A nikto nevie, ako sa bude ďalej vyvíjať…
- ...