Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

PRE Show Cup 2006

ID:52
Názov:PRE Show Cup 2006
Mesto: Prešov
Miesto konania:PKO,Hlavná ul. Prešov
Dátum konania:19.11.2006 - 00.00.0000
Prvý deadline: 07.11.2006
Druhý deadline: 15.11.2006

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:TK GRIMMY PREŠOV
Adresa:Ingrid Vraníková
Telefón: 0902 602372
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

7.00-8.00 prezentácia

8.00 - porada poroty

8.30 - začiatok súťaže

DD d DVK 1.kolo
HH d HVK 1.kolo
DD d DVK HR
HH d JVK Q
DD d DVK Q
HH d JVK S
DD d DKV S

DDD JVK Q
HHD DVK Q
DDD JVK S
HHD DVK S

DD d JVK 1.kolo
HH d DVK 1. kolo
DD d JVK HR
HH d DVK Q
DD d JVK Q
HH d DVK S
DD d JVK S

DDD DVK Q
HHD JVK Q
DDD DVK S
HHD JVK S

17.30 - predpokladaný začiatok finále

DD d DVK
HH d JVK
HH ch JVK
DDD DVK
HHD JVK

vyhlásenie výsledkov
HH d DVK
DD d JVK
HHD DVK
DDD JVK
vyhlásenie výsledkov

Ďalšie informácie

Úhrada nákladov:
Učastníci na vlastné náklady, funkcionári v zmysle finančného
poriadku STO D IDO
Ceny: Diplomy, poháre pre víťazov
Poplatok za štartovné a ubytovanie:
uhradiť/samostatne/ do 10.novembra 2006 na
účet TK GRIMMY: 0500916293/0900 SlSP,V.S.112006, K.S.0308
Ubytovanie:
Internátne ubytovanie -280,-Sk /na osobu a noc
Strava: Organizátor nezabezpečuje, PKO sa nachádza v centre mesta, kde
je množstvo stavovacích zariadení.
K dispozícií bude bufet.
Vstupné: 80,- Sk
Videozáznam: Organizátor nezabezpečuje.
Poplatok za videokameru je 200,- Sk
fotografovanie 50,- Sk.

Hudobná a svetelná réžia: Technika PKO, Dodo Jaco

Prezentácia:Vstupná hala PKO

Šatne: Upozorňujeme, že šatne v priestoroch PKO sú dosť obmedzené!

Tanečná plocha: Tanečný parket 10 m x 10 m

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!