Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Majstrovstvá Slovenska Show Dance

ID:91
Názov:Majstrovstvá Slovenska Show Dance
Mesto: Bratislava
Miesto konania:Istropolis
Dátum konania:24.05.2008 - 25.05.2008
Prvý deadline: 06.05.2008
Druhý deadline: 21.05.2008

Údaje o organizátorovi:

Organizátor:
Adresa:
Telefón:
Email:

Disciplíny

Štartovné

Harmonogram

Prezencia/priestorovky SO 7:30
predkolá SO 10:00
Disciplíny Sobota
DVK sólo diev.
DVK sólo chl.
DVK form.
JVK sólo diev.
JVK sólo chl.
JVK form.
HVK duo
HVK skup.

Prezencia/priestorovky NE 8:00
predkolá NE 9:30
Disciplíny Nedeľa
JVK duo
JVK skup.
DVK duo
DVK skup.
HVK sólo diev.
HVK sólo chl.
HVK form.

ORGANIZÁTOR si vyhradzuje v prípade potreby právo upraviť časový harmonogram

Ďalšie informácie

Ubytovanie - záujem /počet osôb/ noci nahláste H. Švehlove (0905898762)
PLATBA štartovného, ubytovania ,iné platby - priamo na mieste v hotovosti pri prezencii

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!