Logo
Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO
Informačný systém

Vzdelávanie TRÉNEROV!!!

autor: Hana Švehlová, pridané: 22.02.2019 10:55

PRIPOMÍNAME!!!
Každý klub (v zmysle Zákona o športe) musí mať trénera s príslušným trénerským vzdelaním ! V roku 2019 sa otvára vzdelávanie 1.= najnižšieho stupňa a 2. = vyššieho stupňa pre vlaňajších absolventov. Do 28.2. treba nahlásiť PREDBEŽNÝ záujem - pozri dokument! KÓPIU, prosím , zaslať H.Švehlovej!

PRIHLÁŠKU zaslať na adresu
milan_spanik@tskmm.sk
kópiu na svehlova.stodido@gmail.com
do 28.2.2019 vo formáte (príklad):
Meno a priezvisko EVA KRÁSNA
momentálny trénerský kvalifikačný stupeň a rok jeho získania ŽIADEN
získané najvyššie výkonnostné triedy MEDZINÁRODNÁ (u reprezentantov SR)

http://www.szts.sk/files/documents/vzdelavaci_usek/20190120_informacia-zaujemcom-o-trenerske-vzdelavanie.pdf?fbclid=IwAR2FwEAbv1FAhlfo3sXtPbttZ8pKZmUg7QRGZg

Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020

Hana Švehlová, 25.08.2019 11:41

V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020

Vekové kategórie od 1.1.2020

Hana Švehlová, 02.08.2019 02:55

POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - mali ...

TRÉNERI

Hana Švehlová, 12.06.2019 12:49

Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj pokyny ...

Valné zhromaždenie SZTŠ

Hana Švehlová, 12.06.2019 07:54

Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to stav k ...

PONUKA ŠKOLENIA!

Hana Švehlová, 30.05.2019 12:24

PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!