Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2024

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 58
Názov: Majstrovstvá Slovenska STO D IDO 2007
Mesto: Senica
Miesto konania: Zimný štadión
Dátum konania: 18.05.2007 - 20.05.2007
Prvý deadline: 30.04.2007
Druhý deadline: 10.05.2007
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor: Tanečná skupina Scream, Mesto Senica, MSKS Senica
Adresa: Tanečná skupina SCREAM Senica
S. Jurkoviča 1206/40
905 01 Senica


Telefón: 0905537666
Email: scream@scream.sk
 
Disciplíny:
Pripojené súbory:
Objednávka stravy nova [ xls ] (nahral Alena Majeríková dňa 03.05.2007)
objednávka ubytovania [ xls ] (nahral Alena Majeríková dňa 17.04.2007)
PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM [ xls ] (nahral Alena Majeríková dňa 15.05.2007)
PRIESTOROVÉ SKÚŠKY [ xls ] (nahral Alena Majeríková dňa 15.05.2007)
 
Štartovné:
sólo: 100 / 0 EUR
sólo dievčatá: 100 / 0 EUR
sólo chlapci: 100 / 0 EUR
duo: 100 / 0 EUR
skupina: 50 / 0 EUR
formácia: 30 / 0 EUR
team: 50 / 0 EUR
 
Harmonogram: NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

PIATOK - 18.5.2007
JVK DFS d
JVK DFS ch
JVK DD duo
JVK DDF
JVK BD solo
JVK BD team
HVK HH ž
HVK HH m
HVK HHF
HVK DD sk
HVK Street DS form.
EB solo
BD solo
BD team

SOBOTA 19.5.2007
DVK HH duo
DVK HH formácie
JVK DD dievčatá
JVK DD chlapci
JVK DD skupiny
HVK SD formácie
HVK Street DS skupiny
HVK DDF
HVK HH duo
HVK HH skupiny
HVK DFS ženy
HVK DFS muži

NEDEĽA - 20.5.2007
DVK HH dievčatá
DVK HH chlapci
DVK HH skupiny
DVK EB solo
JVK Street DS dievčatá
JVK Street DS chlapci
JVK Street DS duo
JVK Street DS skupiny
JVK Street DS formácie
JVK EB solo
 
Funkcionári: Prezident súťaže : Marian Antálek
Vedúci súťaže : Jozef Stolárik
Tajomník súťaže : Alena Majeríková
Odborný dozor : Ivan Šenšel

Porota – M.Hitzingerová, B.Kadúc, S.Kardošová, K.Grniaková, H.Švehlová, I.Vraníková, A.Antálková, M.Betinská, M.Bohuš, T.Jánošová, M.Čaprdová, M.Opltová, Daniel Antálek (VIP HH)
Sčitatelia : Eštvanc Lukáš, Chlebová Ľubica
Moderátori : Alena Majeríková, Jozef Stolárik
 
Ďalšie informácie: Ubytovanie – internátne 280,-Sk noc/osoba
Prosíme všetkých záujemcov o ubytovanie , aby svoje objednávky poslali do 27.4.2007
Po tomto termíne nezaručujeme zabezpečenie ubytovania.

Strava
raňajky 50,-Sk
obed 90,- Sk
večera 90,-Sk

Poplatok za ubytovanie, stravu a štartovné je treba uhradiť na účet TS Scream Senica
Dexia banka Slovensko a.s.
č. účtu 9218170003/5600,
VS štartovné – 001 VS ubytovanie – 002 VS strava - 003

Informácie o ubytovaní a strave – Oľga Blahová, 0908847666,0910926469
e-mail: olga.blahova@se.vs.sk alebo blahova@scream.sk

Podrobnejšie informácie budú zverejnené dodatočne.
 
VIP osoby súťaže: Antálek Marián  (1445), Scream  
Janovič Filip  (2530), Scream