Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2022

Momentálne nie ste prihlásený

Zmena aktuálneho obdobia

Obdobím sa rozumie kalendárny rok. Je dôležité predovšetkým pre výber súťaží. Súťaže mimo zvoleného obdobia sa neobjavia v žiadnych výberoch