Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 1
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 29.01.2018 12:59:23
Názov: DOPLŇUJÚCE info k tabuľkám klubu a členov
1. excell tabuľka klubu
- v poslednom stĺpci (stlpci Y) napísať aj ID klubu :
http://is.stodido.sk/index.php?page=lists/listclubs&p_sort=1&sort_now=1
- V stlpi I môže byť aj facebooková stránka, ak inú klub nemá inú webovú stránku
- V stlpci X napísať dátum vstupu do STO D IDO (aspon približne)

2. tabuľka členov:
- doplniť aj Licenciu (ID ) všetkých členov (za ktorých sa členské platí) do stlpca V - na základe toho sa budú "párovať" osoby v našom Informačnom systéme a IS SZTŠ
AKO? Ooäť cez zoznam klubov:
http://is.stodido.sk/index.php?page=lists/listclubs&p_sort=1&sort_now=1
potom kliknúť na názov svojho klubu/ potom na zoznam členov a úplne vľavo je 5 miestne číslo, to treba vpísať do posledného stĺpca v excell tabuľke členov
- V stlpci A musí byť názov klubu ako je v Stanovách a má IČO!
- Stlpce M a N - môžu byť údaje ako má klub , nemusia byť údaje jednotlivca
- V stlpci U sú tieto možnosti :
člen je napr. rodič,
športovec je tanečník, aktívny, ktorý chodí na súťaže
športový odborník je napr. rozhodca/porotca, tréner (absolventi FTVŠ, teraz čerství absolventi trénerstva, tréneri z roku 2008), sčitateľ...
kto je aj športovec aj odborník, napísať do stĺpca U športovec a do stĺpca W to druhé (napr.tréner)
- V stlpci O treba napisať datum vstupu do STO D IDO, kto nevie, napísať dátum 15.1.2018


VZOR tabuľka členov [ xls ] (nahral Hana Švehlová dňa 29.01.2018)
Vzor tabuľka KLUB [ xls ] (nahral Hana Švehlová dňa 29.01.2018)

Späť na zoznam noviniek