Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2022

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 1
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 20.09.2020 01:27:41
Názov: INFORMÁCIE k jesenným súťažiam sekcie IDO SZTŠ 2020
Milí tanečníci, tréneri a ..... všetci naši „tancu verní“! S ohľadom na momentálnu situáciu (a tiež s ohľadom na nepredvídateľnú perspektívu) uvádzame aktuálne informácie: Našou snahou a prioritou je, aby sa súťaže uskutočnili, ALE zároveň je našim hlavným a najdôležitejším zámerom (a tým aj limitom) snaha, aby súťaže boli pre všetkých zúčastnených BEZPEČNÉ a pre tento zámer sme ochotní urobiť naozaj maximum! Z uvedeného vyplývajú niektoré rozhodnutia vedenia sekcie IDO a naplánované hygienické a organizačné opatrenia pre súťaže.
1. Všetky súťaže budú dostupné a sledovateľné formou live stream (hlavne chceme výrazne obmedziť prítomnosť rodičov a divákov a vytvoriť viac bezpečného priestoru tanečníkom).
2. Súťaže formácií budú v sezóne 2020 na báze dobrovoľnosti (zo strany organizátora, či súťaž otvorí, aj zo strany účastníkov, či sa súťaže zúčastnia), z uvedeného dôvodu v sezóne 2020 súťaž formácii nebude majstrovská – iba na úrovni pohárovej súťaži!
3. Celkovo bude počet súťažných disciplín na jednotlivých súťažiach zredukovaný
4. Na všetky súťaže je treba prihlasovať NANOVO aj na súťaže presunuté z jari
5. Najpodstatnejšie hygienické opatrenia na súťažiach
- obmedzený počet rodičov z klubu prítomných na súťaži (vopred poslať zoznam, platia vstupné)
- podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (všetci prítomní na súťaži: tanečníci, tréneri, rodičia, štáb, funkcionári...)
- meranie teploty pri vstupe do haly/priestoru súťaže
- dezinfekcia pri vstupe a v priestoroch súťaže
- používanie rúšok počas pobytu v priestoroch súťaže (aj tanečníci, okrem času priameho súťažného vystúpenia – odporúčame vyriešiť odloženia rúška na ruku alebo pripnutia ku kostýmu)
- dôsledné rešpektovanie organizácie priestoru súťaže a najmä oddelených šatní
- dodržiavať odstupy a zdraviť sa nekontaktným spôsobom
6. Časový harmonogram bude zostavený s ohľadom na počet prihlásených súťažiacich a s ohľadom na potrebu priebežnej dezinfekcie priestorov a výmeny tanečníkov v priestoroch súťaže
V prípade nízkeho počtu prihlásených môže byť súťažná disciplína/disciplíny zrušené
7. Na súťažiach budú iba porotcovia zo Slovenska (a na MSR bude tomu prispôsobené štartovné)
8. V dôsledku zvýšených nákladov a zníženého príjmu (hygiena, organizačné zabezpečenie, znížený/minimálny počet divákov...) niektoré súťaže musia obmedziť výdavky na nadštandardné podmienky súťaže (menej umelého osvetlenia a pod.). Hlavný zámer je súťaž USPORIADAŤ a usporiadať ju s maximálnym ZABEZPEČENÍM!

Prosím, prihlasujte sa prednostne na súťaž v Leviciach – 1.deadline 22.9., zatiaľ je plánovaná na 2 dni (3.10.disco, 4.10. hip hop), po 1.deadline môže byť časť diska presunutá na 4.10. (ak ho bude priveľa prihláseného), resp. ak bude primálo hip hopu, môže byť úplne zrušený – uvidíme podľa reálnych prihlášok!!! Predbežne plánujeme DVK začať 3.10.ráno a ak bude možné v maximálnej možnej miere oddeliť deti od starších vekových kategórií.
Súťaž v Prešove je tiež aktualizovaná (disciplíny).
Disciplíny v Martine budú v blízkej budúcnosti upravené a aktualizované, organizátor plánuje aj pohárovú súťaž formácií.
Disciplíny MSR art budú aktualizované na základe výsledkov ankety
Disciplíny a prípadné úpravy pre MSR v Leviciach a Košiciach budú tiež upresnené, ale neskôr ... s ohľadom na aktuálnu situáciu a podľa priebehu prvých jesenných súťažíEšte neboli nahrané žiadne dokumenty

Späť na zoznam noviniek