Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 1
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 11.08.2022 17:51:50
Názov: POPLATKY pri účasti na medzinárodnej súťaži IDO
PLATBY pri medzinárodnej účasti na súťaži IDO v roku 2022

IDO ročné licencie 20,- Eur na osobu a medzinárodné štartovné 20,- Eur na osobu uhradiť na účet SZTŠ:
SK24 0200 0000 0037 8827 8158
VS 24622 (Chomutov)
VS 30622 (Zakopane)
VS 2722 (Skopje HH)

Do správy pre prijímateľa napísať: klub, skratku súťaže a počet uhradených licencií a štartovného:
(napr. Assos ME DD 10 lic 10 start
alebo
Grimmy ME HH 5 lic 5 start)

Úhrada musí byť urobená minimálne 5 dní PRED začiatkom súťaže a kópiu úhrady treba zaslať mailom H.Švehlovej


Ešte neboli nahrané žiadne dokumenty

Späť na zoznam noviniek