Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2024

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 660
Názov: GRIMMY DANCE CUP 2024
Vedľajší názov: 20.jubilejný ročník celoslovenskej tanečnej súťaže
Mesto: Prešov
Miesto konania: Športová hala HA, Baštová 32
Dátum konania: 19.04.2024 - 21.04.2024
Prvý deadline: 21.03.2024
Druhý deadline: 09.04.2024
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor: Ingrid Fabian, TK a SZUŠ GRIMMY
Adresa: Tkáčska 3
Prešov 080 01
Telefón: 0902 602 372
Email: grimmy@pobox.sk
Stránka súťaže: grimmy.sk/grimmy-dance-cup/
 
Disciplíny:
Pripojené súbory:
Plagát GDC 2024 [ jpg ] (nahral Ingrid FABIAN dňa 05.02.2024)
Propozície GDC 2024 [ doc ] (nahral Ingrid FABIAN dňa 05.02.2024)
Predbežný časový harmonogram NEDEĽA [ xlsx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 26.03.2024)
Predbežný časový harmonogram SOBOTA [ xlsx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 26.03.2024)
Rozdelenie disciplín dni UPRAVENÉ [ xlsx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 23.04.2024)
 
Štartovné:
sólo: 10 / 15 EUR
sólo dievčatá: 10 / 15 EUR
sólo chlapci: 10 / 15 EUR
duo: 10 / 15 EUR
skupina: 7 / 10 EUR
formácia: 5 / 8 EUR
choreografia: 5 / 8 EUR
malá choreografia: 10 / 15 EUR
 
Harmonogram: PREZENTÁCIA: 18.4. 2024 (štvrtok) od 17:00 - 19:00
Tel.: Alena Majeríková 0908 903 996
Ľubica Chlebová 0903 057 147▶️
 
Funkcionári: Riaditeľka súťaže: Ingrid Fabian
Vedúca súťaže: Alena Majeríková
Odborný dozor: Hana Švehlová
Sčítatelia súťaže: Ľubica Chlebová, Martin Švehla


▶️ DISCO/SLOW porota :
- Ivana Majerčíková - DEEP DANCE CLUB/Martin
- Alexa Tóth Dobrovolná - UNLIMITED/Levice
- Vanessa Polášková - AURA DANCE/Trenčín
- Denisa Richtariková - GRIMMY/Prešov, Košice, Sabinov
- Monika Paračková - SONNY/Senica
- Veronika Haverová - Praha
- Soňa Bandúrová Kardošová - STELLA/Považská Bystrica
- Vladimír Klement - GRIMMY/Prešov, Košice, Sabinov
- Zuzana Nezvalová - LENTILKY/Žilina
- Monika Šimeková - DISTRICT DANCE/Bratislava

▶️ ART/SHOW porota :
- Veronika Haverová - Praha
- Soňa Bandúrová Kardošová - STELLA/Považská Bystrica
- Vladimír Klement - GRIMMY/Prešov, Košice, Sabinov
- Zuzana Nezvalová - LENTILKY/Žilina
- Monika Šimeková - DISTRICT DANCE/Bratislava
- Olga Markovych - JUVENTA/Bratislava
- Filip Martinský - GRIMMY/Prešov, Košice, Sabinov

▶️ HIP-HOP porota :
- Marcela Hrúzová - SHAKERS/Martin
- Martin "Kapi" Kapusta - BDS krew/Spišská N.V.
- Richard Šimek - DISTRICT DANCE/Bratislava
- Alexandra Somorovská - SH University/Bratislava
- Melissa Komorová - AURA/Trenčín, JUMPING/Šaľa
- Alexander "Alex" Bati - D.S.STUDIO /Košice
- Diana Obertová - MY DANCE/Žilina
- Štefan Chlebo - WANTED/Zvolen, Lučenec
- Klaudia Dolník - DEEP/Martin
- Dávid Tichý - D.S.STUDIO /Košice
- Andrej “Addy” Teslík - ADT/Modra
- Ingrid Fabian - GRIMMY/Prešov, Košice, Sabinov

▶️ BATTLE porota :
- Marcela Hrúzová - SHAKERS/Martin
- Dávid Tichý - D.S.STUDIO /Košice
- Martin "Kapi" Kapusta - BDS krew/Spišská N.V.
- Alexandra Somorovská - SH University/Bratislava
- Alexander "Alex" Bati - D.S.STUDIO / Košice

Hudba: DJ OLOS/DJ ČUČKO
 
Ďalšie informácie:
Tanečný parket :
Palubovka v Športovej hale / baletizól 23x10 m

▶️ Ceny pre víťazov :
- medaily a poháre pre 1.-3.miesto vo všetkých výkonnostných kategóriách
- diplomy pre všetkých finalistov
- MINI kategórie medaily pre všetkých finalistov
- vecné ceny
- finančné ceny pre vybrané choreografie/formácie/skupiny
- víťaz Battle HVK "A" - 200 EUR / víťaz Battle JVK "A" - 100 EUR

❤️ VY PODPORUJETE NÁS, MY PODPORUJEME VÁS ❤️
- Aj tento rok odmeníme VÍŤAZOV - tanečníkov a tanečné kluby na GDC finančnými cenami, tentokrát v celkovej sume 2.600 EUR v 25 vybraných tanečných kategóriách vo výške 50 EUR -200 EUR za kategóriu.

▶️ VSTUPNÉ:
0 EUR/ osoba do 6 r.
6 EUR/ osoba do 15 r., ZŤP a dôchodcovia
10 EUR/ osoba nad 15 r.

▶️ Charakteristika:
HOBBY OPEN CHOREOGRAFIA - MINI 1 (4-5 r. deti)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

OPEN CHOREOGRAFIA - MINI 2 (6-7 r. deti)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.
--------------

DISCO SHOW SKUPINA
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl DISCO, musia obsahovať a vyjadrovať „SHOW“, tému, alebo ideu, ktoré musia byť jasné a viditeľné v celej choreografii a prezentácií. Môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie 2:00-3:00 min Počet tanečníkov 4-7.

DISCO SHOW FORMÁCIA
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl DISCO, musia obsahovať a vyjadrovať „SHOW“, tému, alebo ideu, ktoré musia byť jasné a viditeľné v celej choreografii a prezentácií. Môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie 2:30-3:00 min (DVK), 2:30-4:00 min (JVK). Počet tanečníkov 8 a viac.

DISCO DANCE FORMÁCIA
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl DISCO, bez akrobatických pohybových prvkov. Nesmú sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie 2:30-3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

HOBBY DISCO CHOREOGRAFIA
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl DISCO (Disco Dance a Disco Show), môžu sa používať rekvizity a kulisy. Dĺžka choreografie 2:30-3:00 min. Počet tanečníkov 4 a viac. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH TANEČNÍKOV.
--------------

STREET DANCE SHOW SKUPINA
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl HIP-HOP, musia obsahovať a vyjadrovať „SHOW“, tému, alebo ideu, ktoré musia byť jasné a viditeľné v celej choreografii a prezentácií. Môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie 2:00-3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

HIP-HOP FORMÁCIA
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl HIP-HOP, nesmú sa používať rekvizity a kulisy. Dĺžka choreografie 2:30-3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

OPEN HIP-HOP CHOREOGRAFIA
- choreografie tanečných štýlov blízkych HIP-HOPovej kultúre (napr. Lockin’, Poppin’, Breakin’, Dancehall, Waacking, Vogue...) v akomkoľvek spracovaní, môžu sa používať rekvizity a kulisy, dĺžka choreografie 2:30-4:00 min. Počet tanečníkov 4 a viac.

HOBBY HIP-HOP CHOREOGRAFIA
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl HIP-HOP, môžu sa používať rekvizity a kulisy. Dĺžka choreografie 2:30-3:00 min. Počet tanečníkov 4 a viac. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH TANEČNÍKOV.
--------------

ART DANCE
- choreografie tanečných štýlov blízkych výrazovým a scénickým tancom (napr. Jazz, Modern Dance, Balet, Contemporary...), nemôžu sa používať kulisy. Rekvizíty musia byť súčasťou choreografického celku.
- Dĺžka sólo choreografie 1:30-2:00 min. Počet tanečníkov 1.
- Dĺžka malej choreografie 1:45-2:15 min. Počet tanečníkov 2-3 (duo, trio).
- Dĺžka skupiny 2:00-3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.
- Dĺžka choreografia 2:30-4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

DANCE SHOW
- choreografie v ktorých môžu byť použité akékoľvek tanečné štýly a ich kombinácie, nesmie prevažovať disco a hip-hop (majú svoje samostatné kategórie), môžu sa používať kulisy a rekvizity.
- Dĺžka sólo choreografie 1:30-2:00 min. Počet tanečníkov 1.
- Dĺžka malej choreografie 1:45-2:15 min. Počet tanečníkov 2-3 (duo, trio).
- Dĺžka skupiny 2:00-3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.
- Dĺžka choreografia 2:30-4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

HOBBY (SHOW) DANCE CHOREOGRAFIA
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl, nesmie prevažovať disco a hip-hop (majú svoje samostatné kategórie), môžu sa používať rekvizity a kulisy. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH TANEČNÍKOV.
- Dĺžka choreografie 2:30-3:00 min. Počet tanečníkov 4 a viac.

▶️ Platba štartovného :
IBAN: SK46 0900 0000 0005 0091 6293 – číslo účtu v SLSP. Termín platieb najneskôr do druhého deadlinu.
Po 1.deadline (21.3.2024) a pred 2.deadlinom (28.3.2024) prihlásenia je výška štartovného poplatku 1,5 násobok pôvodného.
Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

 
VIP osoby súťaže: FABIAN Ingrid  (21), Tanečná škola GRIMMY